Şrift ölçüsü
A
A
A
Şəkilsiz təsvir
Rəngsiz təsvir
x

Haqqımızda

Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya üzrə milli orqanın fəaliyyətini Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirirdi.

Komitə tərəfindən göstərilən sertifikatlaşdırma və digər uyğunluğun qiymətləndirilməsi fəaliyyətləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (WTO), Laboratoriyaların Akkreditasiyası üzrə Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının (ILAC), Beynəlxalq Akkreditasiya Forumunun (IAF), Akkreditasiya üzrə Avropa Əməkdaşlığı Təşkilatının (EA) və digər beynəlxalq qurumların akkreditasiya sahəsində olan tələblərinə cavab vermirdi. Məhz buna görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında" 2012-ci il 4 aprel tarixil 604 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında Dövlət Akkreditasiya Xidməti (DAX) yaradılmış, Dövlət Akkreditasiya Xidmətinin Əsasnaməsi təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında Dövlət Akkreditasiya Xidməti Milli akkreditasiya orqanı olaraq, beynəlxalq standartların, Avropa Birliyinin və Şurasının reqlamentlərinin tələblərinə uyğun akkreditasiya xidmətini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanı olmuşdur.

“Standartlaşdırma, metrologiya, akkreditasiya və patent hüququ obyektlərinin mühafizəsi sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10.02.2017-ci il tarixli 1234 nömrəli Fərmanına əsasən DAX ləğv edilərək “Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs yaradılmışdır.

“İstehlak bazarına nəzarət, standartlaşdırma, metrologiya və əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərinin mühafizəsi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20.04.2018-ci il tarixli 5 nömrəli Sərəncamına əsasən “Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında  Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabelyinə verilmişdir.

  1. Tam adı - “Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs;
  2. Qısaldılmış adı - “Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi” PHŞ;
  3. Akronim - “AzAK”;
  4. İngilis dilində tam adı - “Azerbaijan Accreditation Center” public legal entity;
  5. İngilis dilində qısaldılmış adı – “Azerbaijan Accreditation Center” PLE;
  6. İngilis dilində akronim -“AzAK”.