2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “ARPA CONSULTİNG” MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.2-ci tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0301.01.18 nömrəli 10.04.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 07.06.2019-cu il tarixli İNN0111-19 saylı Qərarla dayandırılmışdır.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “GE OİL ƏND GAS UK LİMİTED” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialının Təziq sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.2-ci tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0245.01.17 nömrəli 05.09.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 17.04.2019-cu il tarixli İNN0088-19 saylı Qərarla dayandırılmışdır.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "FLUIDFORCE ENGINEERING" MMC-nin "HYDROTEST" sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0270.01.17 nömrəli 24.11.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 16.04.2019-cu il tarixli İNN0092-19 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.
 
2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "AzFoodSert" MMC-nin Ərzaq və yeyinti məhsullarının  sertifikatlaşdırılması üzrə orqanına verilmiş AZ02.0305.01.18 nömrəli 20.04.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatı “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 may 2014-cü il tarixli 965-IVQ saylı Qanununun 8.3-cü bəndinə əsasən 08.04.2019-cu il tarixli 0512-UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.
 
2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "BAKISERT" MMC-nin və inşaat materiallarinin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanına verilmiş AZ02.0300.01.18 nömrəli 10.04.2018-ci il akkreditasiya attestatı “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 may 2014-cü il tarixli 965-IVQ saylı Qanununun 8.3-cü bəndinə əsasən 08.04.2019-cu il tarixli 0511-UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "Azər Sənayə Tikinti Dəmir Beton Şirkəti" MMC-nin Sınaq laborotoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0269.01.17 nömrəli 22.11.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 14.03.2019-cu il tarixli İNN009319AAQMD saylı Qərarla dayandırılmışdır.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamenti  tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ02.0234.01.17 nömrəli 14.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 29.03.2019-cu il tarixli İNN0089-19UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Metrologiya İnstitutunun Kalibrləmə laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Metrologiya İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ09.0252.01.17 nömrəli 05.10.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 19.02.2019-ci il tarixli İNN0057-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
 2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “JUVOTECH” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “JUVOTECH” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0243.01.17 nömrəli 21.08.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 05.12.2018-ci il tarixli İNN0069-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “RAİLVET” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “RAİLVET” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0241.01.17  nömrəli 09.08.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 05.12.2018-ci il tarixli İNN0071-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Metrologiya İnstitutunun Kalibrləmə laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Metrologiya İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ09.0252.01.17 nömrəli 05.10.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 19.02.2019-ci il tarixli İNN0057-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “CN Co. LTD” MMC-nin İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “CN Co. LTD” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0196.01.17  nömrəli 31.01.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 17.09.2018-ci il tarixli İNN0053-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “İntertek Global Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialının İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “İntertek Global Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialı arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0223.01.17  nömrəli 23.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.08.2018-ci il tarixli İNN0051-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Gəncə yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsullarının  sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0228.01.17  nömrəli 07.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.09.2018-ci il tarixli İNN0049-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Neft-qaz və neft-kimiya məhsullarının  sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0226.01.17  nömrəli 06.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.08.2018-ci il tarixli İNN0048-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Səyyar Asfalt-beton  sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0225.01.17  nömrəli 03.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.09.2018-ci il tarixli İNN0047-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Heyətin sertifikatlaşdırılması orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ04.0219.01.17  nömrəli 02.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 09.07.2018-ci il tarixli İNN0039-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ03.0218.01.17  nömrəli 02.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 09.07.2018-ci il tarixli İNN0040-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.
 
2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “JUVOTECH” MMC-nin İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “JUVOTECH” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0232.01.17 nömrəli 13.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 30.08.2018-ci il tarixli İNN0054-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir