2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamenti  tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ02.0234.01.17 nömrəli 14.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 19.02.2019-ci il tarixli AAQMD008919 saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Metrologiya İnstitutunun Kalibrləmə laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Metrologiya İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ09.0252.01.17 nömrəli 05.10.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 19.02.2019-ci il tarixli İNN0057-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “GE OİL ƏND GAS UK LİMİTED” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialının Təziq sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0245.01.17 nömrəli 05.09.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 15.02.2019-ci il tarixli İNN0088-18 saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “JUVOTECH” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “JUVOTECH” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0243.01.17 nömrəli 21.08.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 05.12.2018-ci il tarixli İNN0069-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “MST Engineering Services” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “MST Engineering Services” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ09.0221.01.17 nömrəli 08.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 05.12.2018-ci il tarixli İNN0070-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “R.İ.S.K Elmi İstehsalat Şirkəti” QSC-nin Kalibrləmə laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ09.0253.01.17 nömrəli 06.10.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 24.12.2018-ci il tarixli İNN0075-18 saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “RAİLVET” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “RAİLVET” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0241.01.17  nömrəli 09.08.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 05.12.2018-ci il tarixli İNN0071-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Metrologiya İnstitutunun Kalibrləmə laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Metrologiya İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ09.0252.01.17 nömrəli 05.10.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 19.02.2019-ci il tarixli İNN0057-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “CN Co. LTD” MMC-nin İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “CN Co. LTD” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0196.01.17  nömrəli 31.01.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 17.09.2018-ci il tarixli İNN0053-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “İntertek Global Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialının İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “İntertek Global Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialı arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0223.01.17  nömrəli 23.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.08.2018-ci il tarixli İNN0051-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Gəncə yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsullarının  sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0228.01.17  nömrəli 07.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.09.2018-ci il tarixli İNN0049-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Neft-qaz və neft-kimiya məhsullarının  sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0226.01.17  nömrəli 06.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.08.2018-ci il tarixli İNN0048-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Səyyar Asfalt-beton  sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0225.01.17  nömrəli 03.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.09.2018-ci il tarixli İNN0047-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Heyətin sertifikatlaşdırılması orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ04.0219.01.17  nömrəli 02.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 09.07.2018-ci il tarixli İNN0039-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ03.0218.01.17  nömrəli 02.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 09.07.2018-ci il tarixli İNN0040-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “JUVOTECH” MMC-nin İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “JUVOTECH” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0232.01.17 nömrəli 13.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 30.08.2018-ci il tarixli İNN0054-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir