2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "İNTERTEK Azeri Ltd" MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1 və  10.1-ci maddələrinə əsasən  ona verilmiş AZ 05.0302.01.18 nömrəli 13.03.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 03.06.2020-ci il tarixli 2/İN 0379-20 AAQMD  saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "ARPA CONSULTING" MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanına verilmiş AZ 05.0301.01.18 nömrəli 10.04.2018-ci il akkreditasiya attestatı “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 may 2014-cü il tarixli 965-IVQ saylı Qanununun 8.3-cü bəndinə əsasən 06.02.2020-ci il tarixli 0380-20 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "AzStandLab" MMC-nin Sanitar-sənaye laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinə əsasən  ona verilmiş AZ 01.0360.01.18 nömrəli 28.11.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 28.01.2020-ci il tarixli 1/İN 0447-20 AAQMD  saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "ARAZ KONSERVLƏŞDİRİLMİŞ ŞİRƏLƏR VƏ KONYAK ZAVODU" MMC-nin İstehsalat sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinə əsasən  ona verilmiş AZ 01.0324.01.18 nömrəli 10.07.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 27.01.2020-ci il tarixli 1/İN 0420-20UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “PREDSOL” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinə əsasən  ona verilmiş AZ 01.0356.01.18 nömrəli 13.11.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 10.01.2020-ci il tarixli 1/İN 0456-20 AAQMD  saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

 2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “Kaspian İnspekşn Kompani” MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinə əsasən  ona verilmiş AZ05.0280.01.17 nömrəli 13.12.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 13.01.2020-ci il tarixli 2/İN0351-20UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “DQS Azərbaycan” MMC-nin İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinə əsasən  ona verilmiş AZ03.0284.01.17 nömrəli 22.12.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 13.01.2020-ci il tarixli                         2/İN 0354-20UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "BAKI METROPOLİTENİ" QSC-nin Diaqnostika və Metroloji Təminat Mərkəzinin İstehsalat sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0326.01.18 nömrəli 13.08.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 30.12.2019-cu il tarixli 1/IN 0395-19UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “AKA” Şirkətinin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0336.01.18 nömrəli 13.08.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 27.12.2019-cu il tarixli 1/IN 0433-19UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “AZƏRİ” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0240.01.17 nömrəli 09.08.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 12.12.2019-cu il tarixli 2/IN 0303-19UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “Baku Inspection Solution” MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0343.01.18 nömrəli 10.09.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 04.11.2019-cu il tarixli 1/IN 0440-19UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “Təmiz Qaz” QSC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.3-cü maddəsinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0362.01.18 nömrəli 30.11.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 29.10.2019-cu il tarixli İNN0147-19 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “AzStanadLab” MMC-nin Heyətin sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinin tələbləri pozulduğuna görə ona AZ04.0354.01.18 nömrəli 13.11.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 28.08.2019-cu il tarixli İNN0142-19 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “Design and İnstallation of Potentially Hazardous Objects " MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.3-cü maddəsinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0332.01.18 nömrəli 11.07.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 28.08.2019-cu il tarixli İNN0124-19 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "Texniki diaqnostika və layihələndirmə" MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0325.01.18 nömrəli 11.07.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 22.07.2019-cu il tarixli İNN0125-19 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “GE OİL ƏND GAS UK LİMİTED” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialının Təziq sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.3-cü maddəsinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0245.01.17 nömrəli 05.09.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 17.04.2019-cu il tarixli İNN0088-19UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "FLUIDFORCE ENGINEERING" MMC-nin "HYDROTEST" sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0270.01.17 nömrəli 24.11.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 16.04.2019-cu il tarixli İNN0092-19 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "AzFoodSert" MMC-nin Ərzaq və yeyinti məhsullarının  sertifikatlaşdırılması üzrə orqanına verilmiş AZ02.0305.01.18 nömrəli 20.04.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatı “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 may 2014-cü il tarixli 965-IVQ saylı Qanununun 8.3-cü bəndinə əsasən 08.04.2019-cu il tarixli 0512-UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "BAKISERT" MMC-nin inşaat materiallarinin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanına verilmiş AZ02.0300.01.18 nömrəli 10.04.2018-ci il akkreditasiya attestatı “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 may 2014-cü il tarixli 965-IVQ saylı Qanununun 8.3-cü bəndinə əsasən 08.04.2019-cu il tarixli 0511-UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

  

 

 2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “JUVOTECH” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “JUVOTECH” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0243.01.17 nömrəli 21.08.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 05.12.2018-ci il tarixli İNN0069-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “RAİLVET” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “RAİLVET” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0241.01.17  nömrəli 09.08.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 05.12.2018-ci il tarixli İNN0071-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “CN Co. LTD” MMC-nin İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “CN Co. LTD” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0196.01.17  nömrəli 31.01.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 17.09.2018-ci il tarixli İNN0053-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “İntertek Global Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialının İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “İntertek Global Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialı arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0223.01.17  nömrəli 23.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.08.2018-ci il tarixli İNN0051-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.