Sertifikatlaşdırma üzrə orqanlar

Göstərilən fəaliyyətlər aparılması  üzrə səlahiyyətlərinin tanınması üçün sertifikatlaşdırma üzrə  orqanlar  aşağıdakı standartlar üzrə akkreditasiya olunurlar:

- AZS İSO/İEC 65:2011 standartına uyğun məhsulların(xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasını aparan orqanlar;
- AZS İSO/17021:2011 standartına uyğun idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılmasını aparan orqanlar;
- AZS İSO /17024:2011  standartına uyğun personalın sertifikatlaşdırılmasını aparan orqanlar:

Yenilənmə tarixi: 22.07.2014

XƏBƏRLƏR

TƏRƏFDAŞLAR
KEÇİDLƏR