Akkreditasiya nədir

Akkreditasiya- səlahiyyətli orqan vasitəsi ilə konkret işləri yerinə yetirmək üçün uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqanlarının səlahiyyətlərinin rəsmi tanınması prosedurudur.

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqanlarının (UQO) akkreditasiyası onların həyata keçirdikləri uyğunluğun qiymətləndirilməsi fəaliyyətlərinin yerinə yetirilməsinə səriştəli olduqlarına dair zəmanətin formalaşdırılması və uyğunluğun qiymətləndirilməsi nəticələrinin yerli və beynəlxalq səviyyədə tanınmasının təmin edilməsi üçün vacib bir mexanizmdir.

Yenilənmə tarixi: 26.05.2014

XƏBƏRLƏR

TƏRƏFDAŞLAR
KEÇİDLƏR