Dövlət Akkreditasiya Xidmətinin əsas məqsədləri

- beynəlxalq təcrübələrə uyğun olaraq vahid milli akkreditasiya sisteminin yaradılması və inkişafı;
- UQO-nun  səlahiyyətliliyinin təsdiqi üçün akkreditasiyanın aparılması;- UQO-nun akkreditasiyasına inamın artırılması, ölkə daxilində və xaricdə onların fəaliyyətinin tanınması üçün şəraitin yaradılması;
- ölçmələrin və sınaqların aparılması zamanı beynəlxalq ölçmə metodlarının və texniki səriştəliliyin  tətbiqinin həvəsləndirilməsi yolları ilə milli iqtisadiyyatın  inkişafına köməklik;
- uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə işlərin aparılması zamanı şəffaflıq, ictimayyətə açıqlıq və texniki tənzimləmənin digər  prinsiplərinin tətbiqi.

Yenilənmə tarixi: 25.06.2014

XƏBƏRLƏR

TƏRƏFDAŞLAR
KEÇİDLƏR