Akkreditasiya sahəsində regional və beynəlxalq əməkdaşlıq

DAX aşağıdakı regional təşkilatların üzvüdür:

Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin  Sertifikatlaşdırma  Metrologiya və Standartlaşdırma üzrə Dövlətlərarası Şurasına və  Bölgələr arası Standartlaşdırma Birliyinə (BAS).

Azərbaycan Respublikasının  akkreditasiya üzrə  milli orqanı 2012-ci ildən  Laboratoryaların Akkreditasiyası üzrə Beynəlxalq Əməkdaşlıq təşkilatına (İLAC) müşahidəçi üzv kimi qəbul edilmişdir. Dövlət Akkreditasiya Xidməti  İLAC, EA və İAF  tam hüquqlu üzv olmaq üçün  öz səlahiyyətliyinin təsdiqi üzrə işlər aparır. 

 

Yenilənmə tarixi: 26.05.2014

XƏBƏRLƏR

TƏRƏFDAŞLAR
KEÇİDLƏR