2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “Baku Inspection Solution” MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0343.01.18 nömrəli 10.09.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 23.09.2019-cu il tarixli 1/IN 0440-19AAQMD saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

 

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “AzStanadLab” MMC-nin Heyətin sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinin tələbləri pozulduğuna görə ona AZ04.0354.01.18 nömrəli 13.11.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 28.08.2019-cu il tarixli İNN0142-19 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

 

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “ArchiCO” MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.2-ci maddəsinə əsasən  ona verilmiş AZ05.0246.01.17 nömrəli 08.09.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 09.09.2019-cu il tarixli INN0143-19 saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

 

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “Avanqard CXM” MMC-nin Kalibrləmə laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinə əsasən  ona verilmiş AZ09.0335.01.18 nömrəli 09.08.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 09.09.2019-cu il tarixli AAQMD0149-19 saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

 

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “Təmiz Qaz” QSC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.2-ci maddələrinə əsasən  ona verilmiş AZ05.0362.01.18 nömrəli 30.11.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 05.09.2019-cu il tarixli İNN0147-19AAQMD saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

 

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “GÖYÇƏ GEOLOQ” MMC-nin sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinə əsasən ona verilmiş AZ01.0320.01.18 nömrəli 29.06.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 14.08.2019-cu il tarixli İNN0139-19AAQMD saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

 

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “İsmayıllı Şərab-1” MMC-nin sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.2-ci maddəsinə əsasən ona verilmiş AZ01.0349.01.18 nömrəli 12.10.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 19.08.2019-cu il tarixli İNN0136-19AAQMD saylı Qərarla dayandırılmışdır.

 

 

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “Design and İnstallation of Potentially Hazardous Objects " MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.3-cü maddəsinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0332.01.18 nömrəli 11.07.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 28.08.2019-cu il tarixli İNN0124-19 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

 

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "Texniki diaqnostika və layihələndirmə" MMC-nin İnspeksiya xidməti göstərən orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 8.1-ci və 10.1-ci maddələrinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0325.01.18 nömrəli 11.07.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 22.07.2019-cu il tarixli İNN0125-19 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “GE OİL ƏND GAS UK LİMİTED” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialının Təziq sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.3-cü maddəsinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0245.01.17 nömrəli 05.09.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 17.04.2019-cu il tarixli İNN0088-19UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "FLUIDFORCE ENGINEERING" MMC-nin "HYDROTEST" sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0270.01.17 nömrəli 24.11.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 16.04.2019-cu il tarixli İNN0092-19 UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

 

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "AzFoodSert" MMC-nin Ərzaq və yeyinti məhsullarının  sertifikatlaşdırılması üzrə orqanına verilmiş AZ02.0305.01.18 nömrəli 20.04.2018-ci il tarixli akkreditasiya attestatıUyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 may 2014-cü il tarixli 965-IVQ saylı Qanununun 8.3-cü bəndinə əsasən 08.04.2019-cu il tarixli 0512-UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

 

 

2018-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş "BAKISERT" MMC-nin və inşaat materiallarinin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanına verilmiş AZ02.0300.01.18 nömrəli 10.04.2018-ci il akkreditasiya attestatıUyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 may 2014-cü il tarixli 965-IVQ saylı Qanununun 8.3-cü bəndinə əsasən 08.04.2019-cu il tarixli 0511-UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

  

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamenti  tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ02.0234.01.17 nömrəli 14.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatının qüvvədə olma müddəti 29.03.2019-cu il tarixli İNN0089-19UQQAL saylı Qərarla ləğv olunmuşdur.

 

 

 

 2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “JUVOTECH” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “JUVOTECH” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0243.01.17 nömrəli 21.08.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 05.12.2018-ci il tarixli İNN0069-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “RAİLVET” MMC-nin Sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “RAİLVET” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0241.01.17  nömrəli 09.08.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 05.12.2018-ci il tarixli İNN0071-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Metrologiya İnstitutunun Kalibrləmə laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Metrologiya İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ09.0252.01.17 nömrəli 05.10.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 19.02.2019-ci il tarixli İNN0057-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “CN Co. LTD” MMC-nin İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “CN Co. LTD” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0196.01.17  nömrəli 31.01.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 17.09.2018-ci il tarixli İNN0053-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “İntertek Global Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialının İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “İntertek Global Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındaki filialı arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0223.01.17  nömrəli 23.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.08.2018-ci il tarixli İNN0051-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Gəncə yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsullarının  sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0228.01.17  nömrəli 07.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.09.2018-ci il tarixli İNN0049-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Neft-qaz və neft-kimiya məhsullarının  sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0226.01.17  nömrəli 06.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.08.2018-ci il tarixli İNN0048-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Səyyar Asfalt-beton  sınaq laboratoriyası tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ01.0225.01.17  nömrəli 03.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 03.09.2018-ci il tarixli İNN0047-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun Heyətin sertifikatlaşdırılması orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ04.0219.01.17  nömrəli 02.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 09.07.2018-ci il tarixli İNN0039-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ03.0218.01.17  nömrəli 02.06.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 09.07.2018-ci il tarixli İNN0040-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir.

 

 

 

2017-ci il tarixində akkreditasiya edilmiş “JUVOTECH” MMC-nin İnspeksiya orqanı tərəfindən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının  2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun 10.1-ci maddəsinin və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə “JUVOTECH” MMC arasında bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin tələbləri pozulduğuna görə ona verilmiş AZ05.0232.01.17 nömrəli 13.07.2017-ci il tarixli akkreditasiya attestatı 30.08.2018-ci il tarixli İNN0054-18UQQAL saylı Qərarla ləğv edilmişdir